ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังสำหรับห้อง control ชั้น11และ18 ของ สพร.(DGA/62/0284)


2 ก.ย. 62
110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังสำหรับห้อง control ชั้น11และ18 ของ สพร.(DGA/62/0284)

1

62-0284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

74 ครั้ง