ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการเงินและบัญชี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0279)


30 ส.ค. 62
108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ส่วนการเงินและบัญชี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0279)

1

62-0279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

82 ครั้ง