ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสำหรับโครงการลดการขอสำเนาบัตรประชาชนในการรับบริการผ่าน Contact Center ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0266)


23 ส.ค. 62
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสำหรับโครงการลดการขอสำเนาบัตรประชาชนในการรับบริการผ่าน Contact Center ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0266)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

127 ครั้ง