ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security และซอฟต์แวร์ระบบสำรองสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่ายสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0243)


16 Aug 62
231
1