ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ใช้ในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0268)


14 Aug 62
451

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ใช้ในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0268)

1