ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0199)


30 Jul 62
192

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0199)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

100 ครั้ง