ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้บริหาร ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA-62-0231)


5 ก.ค. 62
235
1