ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security และซอฟต์แวร์ระบบสำรองสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่ายสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0243)


28 Jun 62
257
1
2