ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0198)


27 มิ.ย. 62
269

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (DGA/62/0198)

1

62-0198 ประกาศผู้ชนะ

126 ครั้ง