ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0225)


21 มิ.ย. 62
113
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-62-0225)

50 ครั้ง