ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0225)


21 Jun 62
122
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-62-0225)

51 ครั้ง