ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของ สพร. (DGA/62/0216)


20 Jun 62
238
1