ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/62/0226


14 Jun 62
156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/62/0226

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

78 ครั้ง