ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0156)


29 พ.ค. 62
184

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0156)

1

14.62-0156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

106 ครั้ง