ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0156)


29 May 62
200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0156)

1

14.62-0156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

112 ครั้ง