ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0191


28 พ.ค. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0191

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0191

12345 ครั้ง