ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ “Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0182)


23 พ.ค. 62
260

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ “Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0182)

1

62-0182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

126 ครั้ง