ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ “Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0182)


23 May 62
270

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ “Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0182)

1

62-0182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

128 ครั้ง