ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมจ้างติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตรวมถึงติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0201)


8 พ.ค. 62
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมจ้างติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตรวมถึงติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0201)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0201

91 ครั้ง