ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมจ้างติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตรวมถึงติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0201)


8 พ.ค. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมจ้างติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตรวมถึงติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0201)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0201

12345 ครั้ง