ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (Sensor) จำนวน ๑๗ จุด ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0202)


3 May 62
163

งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (Sensor) จำนวน ๑๗ จุด ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0202)

1

62-0202 ประกาศผู้ชนะ

66 ครั้ง