ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0193)


24 เม.ย. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0193)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง