ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0190)


29 เม.ย. 62
148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0190)

1

62-0190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

74 ครั้ง