ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter โครงการ Government Cloud Service (DGA/62/0171)


24 Apr 62
198

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter โครงการ Government Cloud Service (DGA/62/0171)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

100 ครั้ง