ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธี e-bidding DGA/62/0169


5 เม.ย. 62
174

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธี e-bidding DGA/62/0169

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0169

62 ครั้ง