ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0146


27 มี.ค. 62
256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0146

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

94 ครั้ง