ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Performance Testing Tools/ Application Performance Management (APM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0163)


8 Mar 62
213

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Performance Testing Tools/ Application Performance Management (APM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

1

62-0163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

63 ครั้ง