ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Performance Testing Tools/ Application Performance Management (APM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0163)


8 มี.ค. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Performance Testing Tools/ Application Performance Management (APM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

1

62-0163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง