ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform) (DGA/62/0136)


6 Feb 62
270

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools)  สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform)  (DGA/62/0136)

1

8.62-0136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

89 ครั้ง