ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาระบบ CITIZEN info ระยะที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0117)


16 ม.ค. 62
305

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาระบบ CITIZEN info ระยะที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0117)

1

62-0117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

147 ครั้ง