ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาต้นแบบและทดสอบสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/61/0365


8 Nov 61
780
1

ประกาศผู้ชนะ

256 ครั้ง