ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๘ และ ๑๙ พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/61/0366)


1 Nov 61
734

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๘ และ ๑๙ พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

61-0366 ประกาศผู้ชนะ

234 ครั้ง