ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุน สำหรับห้องประชุมชั้น 18" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0370


31 Oct 61
699

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุน สำหรับห้องประชุมชั้น 18" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0370

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

277 ครั้ง