ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็บเล็ตพีซีสำหรับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" (DGA/61/0348)


11 Oct 61
699
1

ประกาศผู้ชนะ

250 ครั้ง