ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" DGA/61/0371


10 Oct 61
254

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" DGA/61/0371

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

63 ครั้ง