ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินงานฝึกอบรม โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล ของสพร." (DGA/61/0299)


17 Aug 61
476

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินงานฝึกอบรม โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล ของสพร." (DGA/61/0299)

1

61-0299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

179 ครั้ง