ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินงานฝึกอบรม โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล ของสพร." (DGA/61/0299)


17 ส.ค. 61
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินงานฝึกอบรม โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล ของสพร." (DGA/61/0299)

1

61-0299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง