ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา " จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์แนะนำองค์กร เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของสพร." (DGA /61/0223)


17 Aug 61
440

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา " จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์แนะนำองค์กร เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของสพร." (DGA /61/0223)

1

61-0223 ประกาศผู้ชนะ

173 ครั้ง