ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล ของสพร. (DGA/61/0273


2 Jul 61
503

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล ของสพร. (DGA/61/0273)

1

61-0273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

169 ครั้ง