ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "“งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน ๑๐๔ เครื่อง" (61/0260)


22 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "“งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน ๑๐๔ เครื่อง" (61/0260)