ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ภาครัฐ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/61/0227


11 มิ.ย. 61
509

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ภาครัฐ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/61/0227

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

176 ครั้ง