ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด" ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (61/0247)


11 Jun 61
112

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด" ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (61/0247)

1

61-0247 ประกาศผู้ชนะ(ใหม่)

35 ครั้ง