ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 1 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0222)


25 พ.ค. 61
499
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

171 ครั้ง