ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องศูนย์บริการข้อมูลสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0216)


25 May 61
113
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

40 ครั้ง