ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"จ้างวิเคราะห์ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (61/0239)


23 May 61
108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"จ้างวิเคราะห์ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (61/0239)

1

61-0239 ประกาศผู้ชนะ

27 ครั้ง