ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยฯ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0220


4 Jun 61
516

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยฯ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0220

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา EGA-61-0220

188 ครั้ง