ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "งานจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยวิธีคัดเลือก (EGA/61/0184)


18 พ.ค. 61
471
1

ประกาศผู้ชนะ

174 ครั้ง