ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) (๓) EGA/61/0187)


4 พ.ค. 61
1234
1

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ GIN3

12345 ครั้ง