ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) (๒) EGA/61/0188)


4 May 61
802
1

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ GIN2

36 ครั้ง