ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) (๑) EGA/61/0189)


4 พ.ค. 61
400
1

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ GIN1

8 ครั้ง