ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่น 3" ด้วยวิธีคัดเลือก EGA/61/0142


30 Apr 61
832
1

ประกาศผู้ชนะ จีน

187 ครั้ง