ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า (EGA Contact Center) พร้อมสถานที่" EGA/61/0192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


24 เม.ย. 61
472
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

67 ครั้ง