ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0181


19 Apr 61
889

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0181

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา EGA-61=0181

168 ครั้ง