ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลฯ GIN (3)" EGA/61/0187 โดยวิธีคัดเลือก


27 มี.ค. 61
838
1

ประกาศผู้ชนะ GIN3

190 ครั้ง