ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล(ระยะที่ 2) โดยวิธี e-bidding (EGA/61/0124)


8 Mar 61
656
1