ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (EGA/61/0123)


9 Mar 61
822

ประกาศผู้ชนะ จัดหาคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (EGA/61/0123)

1

61-0123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

167 ครั้ง